Kandidáti PRO II

Naše jednička a zároveň námi navrhovaná budoucí starostka.

Petra Černá

Původně aktivní sportovkyně, dnes hlavně maminka malé holčičky Alžbětky. V pracovním životě zahradnice a prodejní asistentka. Zakládající členka břežanského spolku Pro II, z. s.

"V obchodě při každodenním kontaktu se zákazníky jsem se naučila naslouchat přání lidí a hledat způsoby jejich realizace. Ze sportovní dráhy si přináším týmového ducha, vytrvalost a cílevědomost. Tyto schopnosti chci využít i jako zastupitelka obce.

V územním plánu Břežan II se počítá s další výstavbou a je nutné řešit nejen místa pro parkování automobilů, ale i pro volnou hru dětí a mládeže i volnočasové aktivity všech občanů. S houstnoucí dopravou je třeba zajistit bezpečný pohyb obyvatel po obci i mimo ni.

Jako velký problém dnes vnímám nedostatek vody v krajině, který se dotýká nás všech. Je i na obcích hledat dlouhodobě udržitelná řešení zadržování srážek a celkově hospodaření s vodou.

V životě se řídím mottem:
"Je důležité hledat řešení místo důvodů, proč to nejde."

Jan Král

Současný zastupitel otevřeně vystupující proti otevření lupkového lomu v Břežanech, pracovitý hospodář a táta tří dospívajících dětí.


"Působím jako soukromý zemědělec v Břežanech II. Studoval jsem dopravní stavitelství, a tak usiluji o co nejlepší kvalitu stávajících cest, vybudování chodníků a cyklostezky ke dráze pro zajištění bezpečnosti chodců.

Během 25 let co hospodařím, sleduji v krajině úbytek srážek. Chci se zasadit o výsadbu stromů v naší velkými poli tvořené krajině, která ztlumí účinky sucha a větru. Zmírní se tak problémy se spodní vodou, se kterou je už nyní nutné lépe hospodařit.

Jsem zastánce vytvoření strategie rozvoje obce pro budoucnost v blízkosti rostoucího hlavního města Prahy.

Jako otec tří dětí mám přání, aby Břežany byly dobrým místem pro život se zajímavou nenarušenou přírodou okolo."

Zdeňka Šimůnková

"Jsem středoškolská pedagožka, maminka dvou malých chlapců a zakládající členka spolku Pro II, z. s.

Přibližně čtyři roky aktivně sleduji dění na zastupitelstvech i v obci celkově a čím dál víc vidím paralelu se školstvím. Obec je volné uskupení lidí s různými názory, životním stylem i rodinným zázemím. Každý z nás ví, jak by to mělo fungovat. Málo kdo si ale uvědomuje, že tyto představy se často diametrálně rozcházejí. Nedostatkem komunikace pak vznikají problémy, zdržení v projektech i finanční ztráty.
Proto se chci zasadit o otevření všech možných komunikačních kanálů mezi obyvateli a zastupitelstvem obce. Je na občanech, aby vyjadřovali své potřeby, a na zastupitelích, aby pro tato přání hledali společná řešení.

Věřím, že je nejvyšší čas, aby v Břežanech vzniklo místo pro setkávání občanů i důstojné zázemí pro kulturní akce. Pro mě je takovým místem setkávání škola, která může poskytovat prostory i v odpoledních a večerních hodinách. Uvědomuji si ale, že přání ostatních obyvatel mohou být jiná. Proto považuji za zásadní dlouhodobý plán rozvoje naší obce, který bude reflektovat požadavky nás všech.

Moc bych si přála, aby Břežany byly místo s moderním a bezpečným bydlením, s fungující komunitou lidí a celkově příjemnou vesnickou atmosférou."

Veronika Pavelková

"Mám vystudovanou Vyšší odbornou školu sociálně právní a v současné chvíli studuji na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obor sociální patologie a prevence.
V profesním životě působím jako kurátor pro děti a mládež, kdy se denně setkávám s dětmi, mládeží a jejich rodiči. Výslechy na policii, spolupráce se státním zastupitelstvím a různá soudní jednání jsou tedy mým denním chlebem. Během své praxe jsem se setkala s různými sociálně patologickými jevy, kterými je ohrožena především dospívající mládež a děti. S těmito problémy jde ruku v ruce možnost trávení volného času.

Domnívám se, že je zapotřebí vytvořit dostatečný prostor pro volnočasové aktivity obyvatel všech věkových kategorií. Hřiště a volná prostranství, která jsou doposud k dispozici nejsou dostačující ani pro naše nejmenší.

Zároveň by bylo vhodné vyřešit prostor pro možnou klubovnu, kde by se mohly pořádat akce nejen pro děti, ale také pro rodiče a seniory. Je zapotřebí myslet na to, že naše vesnice má věkové zastoupení napříč všemi generacemi a mým cílem je snaha o vytvoření takového prostředí, aby se zde všichni cítili co nejlépe.

V soukromém životě nedám dopustit na svou rodinu a na zvířata, která za součást rodiny považuji. Chci, aby se moje rodina cítila v Břežanech opravdu jako doma a mohla se pochlubit tím, co vše svým občanům obec nabízí."

Vojtěch Pavelka

Profesí programátor CNC strojů a milovník zvířat.


"V Břežanech bydlím se svojí rodinou již čtvrtým rokem. Za tuto dobu jsem měl možnost pozorovat, co se v naší obci děje. Domnívám se, že ačkoliv ve vesnici nastaly jisté změny, je zapotřebí pracovat na tom, aby probíhaly rychleji, intenzivněji a pro všechny občany měly co největší přínos.

Jako velký problém vidím bezpečnost v obci. Nedostatek chodníků v kombinaci s bezohlednými řidiči, kteří nedbají na chodce ani děti pohybující se podél vozovky, či na jasné stanovení rychlosti. S tímto souvisí zlepšení stavu silnic v obci a zpřehlednění některých úseků.
Jako velice akutní vnímám doposud nevyřešenou cestu pro chodce na vlak, která by občanům měla zaručit dostatečnou bezpečnost.

Dovoluji si tvrdit, že obec tímto problémem doslova hazarduje s životy svých občanů. Je zapotřebí myslet i na to, že po silnici, kde jezdí velkou rychlostí auta, a to i nákladní, se pohybují nejen samotné děti, ale také rodiny s kočárky. Mou snahou je zajistit co největší bezpečnost všem občanům bez ohledu na věk.

V profesním životě pracuji jako programátor CNC strojů. Každý můj krok se odvíjí od technického myšlení propojujícím se s praktickým směrem, kdy lze tento způsob velice dobře uplatnit během plánování a realizace projektů. Stejně jak v profesním, tak i v soukromém životě jsem člověk, který nedovede zahálet. Řídím se heslem: ,,Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody". A přesně s tímto vědomím je zapotřebí nejen prožívat soukromý život, ale zároveň také pracovat na nejrůznějších projektech."

Michaela Beleniová

"Věnuji se přípravě nových stálých expozic Národního muzea, ale svůj volný čas chci věnovat práci pro naši obec.

Pocházím ze Severních Čech z Děčína. Na Karlově univerzitě v Praze jsem studovala obor Klasická archeologie. Na začátku roku 2017 jsem následovala manžela a s rodinou jsme se přistěhovali do Břežan.
Chci, aby se mi Břežany staly domovem, abych se tu i se svou rodinou cítila dobře.

Denně jezdím vlakem do Prahy a myslím, že je nás v Břežanech více, kteří by ocenili bezpečnější a pohodlnější dojíždění vlakem. Mám tím na mysli cestu na vlakovou zastávku pro pěší a vyřešené parkování pro auta u vlakové zastávky.

Mám dvě malé děti a chci pro ně bezpečný pohyb po vesnici. Tzn. Přejít z jednoho konce vesnice na druhý po chodníku, abych děti nemusela i na chodníku pevně držet za ruku kvůli dopravě.

Vesnice není jen o mě a mé rodině, ale také o ostatních obyvatelích, kteří mají také děti, vnoučata, rodiny. Bylo by hezké dále pokračovat v tematických setkáváních, která už se konají, a která by si, myslím, zasluhovala lepší, odpovídající prostory."

Stanislav Foldyna

"Mám bohaté zkušenostmi zejména v technických oborech a oblasti dopravy, jsem ochotný kdykoli přijmout osobní odpovědnost za svěřené úkoly a uskutečněná rozhodnutí.

Při své práci, kdy jsem neustále v kontaktu s lidmi, jsem sbíral zkušenosti v jednání s nimi, naučil se jim naslouchat a pomáhat při řešení jejich problémů.

V minulém místě bydliště jsem působil v obecním zastupitelstvu a věřím, že svými zkušenostmi a kontakty mohu pomoci i zde.
Problémy naší obce vidím především v současné dopravní situaci, nakládání s komunálním odpadem a nešetrném způsob výstavby bez ohledu na budoucí vzhled naší obce.

Pojďme spolu hledat nové přístupy. Pracujme nejen pro nás, ale i naše děti."

Lukáš Tůma.

"Jsem stavební inženýr, architekt. Vystudoval jsem ČVUT v Praze a již několik let dělám koordinátora projektu velkých staveb v Praze a okolí.
Chci podpořit schopné lidi, kterým není lhostejný život v obci, ani okolí ve kterém žijeme. Záleží jim na základních hodnotách a rodině. Budou dělat vše pro to, aby se tato obec rozvíjela k spokojenosti všech jejích obyvatel a ne, jen úzké skupiny.
Zásadní je vybudovat bezpečnou komunikaci na nádraží, ať už ji nazýváme cyklostezkou či chodníkem a přípravě se skutečně věnovat a nedopustit se zásadních chyb kvůli kterým byla žádost o dotaci zamítnuta.

Zásadně odmítám jakékoliv těžební aktivity v okolí, nadměrné rozrůstání sídel do krajiny a výstavbu komerčních skladových areálů na bonitní zemědělské půdě. Naopak podporuji dostavbu pražského okruhu v současné variantě a sní související přeložky I/12 Běchovice - Úvaly, která naprosto zásadním způsobem zlepší dostupnost našeho regionu. V souvislosti s dopravou je třeba začít hovořit s ostatními starosty z okolí a vytvořit tlak i na výstavbu přeložky silnice II/101 - D1 - Říčany - Úvaly - Jirny - D11.

Musíme si uvědomit, že naše zájmy nekončí jen cedulí na konci obce, ale je třeba mluvit i s ostatními obcemi v regionu, krajskými organizacemi apod. Vidíme to například na naprosté nekoordinovanosti rekonstrukcí komunikací ve správě ŘSD, kraje a TSK Praha kdy vznikají situace, že jsou všechny objízdné trasy rozkopané současně, nebo se kope do rok staré silnice nová kanalizace.
Věřím v to, že tato obec má obrovský potenciál k rozvoji, ale je potřeba lidské úsilí!