Volby 2018

Dvouleté působení a sledování dění v obci nás přivedlo k zásadnímu rozhodnutí.

Chceme být maximálně prospěšní a chceme se aktivně podílet na budoucím rozvoji našeho domova.  Rozhodli jsme se proto kandidovat ve Volbách do obecních zastupitelstev.

Kdo konkrétně kandiduje a co se na sebe rozhodl prozradit si můžete prohlédnout na listě Kandidáti. Zde Vám nastíníme, co nás v obci aktuálně nejvíce zajímá:

Naše priority

(a věříme, že nejsou jen naše)

Dlouhodobá koncepce rozvoje obce

Břežany II se v poslední době zásadním způsobem rozrostly a tento trend má dále pokračovat.

Je naprosto nutné zvážit kroky pro dlouhodobý udržitelný rozvoj. Výstavba bez potřebné infrastruktury není řešením pro 21. století.

Odpadové hospodářství

Odpady budou v nejbližších letech naprosto zásadní téma, které bude ovlivňovat nejen naše životní prostřední, ale i naše peněženky.

Pokud chceme udržet krok, musíme zvolit takový systém, který bude nejen pohodlný, ale i ekonomický.

Chodník/cyklostezka na nádraží

Je neúnosné, že se zvyšujícím se provozem jsme nadále nuceni denně chodit po frekventované silnici.

Je v zájmu nás všech, abychom se na vlak dostali v klidu a bez obav jak chodců, tak řidičů.

Parkování

Automobily jsou v našich současných podmínkách téměř nutností.

Jakým způsobem ale řešit parkování v obci nebo u nádraží tak, abychom se nestali jedním velkým parkovištěm? Zásadní otázka pro nové zastupitele.

Oprava silnic a chodníků v celé obci

Automobilová doprava se neustále zvyšuje a trend se jen tak nezmění.

Bezpečnost vyžaduje v celé obci kvalitní silnice, zrcadla na místech, kde jsou třeba, i chodníky s kvalitním ekonomickým osvětlením.

Chceme zároveň usilovat o maximální možné zapojení všech občanů do rozhodovacích procesů. Je nutné využít veškeré komunikační kanály a hledat nové tak, aby dění nebylo přítěží, ale jedinečnou možností.

Zároveň si uvědomujeme, že naše plány bude potřeba podpořit obrovským množstvím finančních prostředků. Plánujeme maximálně využít veškerých dotačních prostředků, které budou vypisovány nejen v ČR, ale i z Evropské unie.

Kdo za nás kandiduje